Visjon

Visjonen er å gjøre flere dyr lykkelige

Forretningsideen:

Å være dyrenes talerør.

Mange mennesker stiller spørsmålstegn ved, eller vil ikke tenke på, at også dyr har evnen til å føle smerte, redsel, kjedsomhet, glede, nysgjerrighet og kjærlighet.

Dyr skal behandles med omsorg og respekt for sin egenverdi som dyr, ikke som mennesker, men heller ikke som ting.

Dyr har rett til å leve ut sine naturlige behov og vi mennesker har plikt til å sørge for at dyrene ikke lider.


Foto: Vera Gjersøe
Hva menes med produksjonsetikk?

Dyrenes miljø der de fødes og vokser opp er deres produksjonssted. Med oppdrettsmiljø menes dyrenes oppvekstmiljø og forholdene de holdes under. Dette innebærer spørsmål knyttet til om de får nok og riktig mat tilpasset alder og dyreart, nok vann og om de får tilfredsstilt sine naturlige behov. Oppdrettsmiljø innebærer også spørsmål vedrørende nødvendige vaksiner, og om det tas hensyn til andre forebyggende tiltak slik at dyrene ikke blir syke, utsatt for unødig smittepress eller produksjonssykdommer.


Foto: Vera Gjersøe

Dyrene skal ikke utsettes for stress eller frykt.

Alle dyr, land- eller vannlevende, må respekteres for sin egenart og egenverdi i oppdrettssituasjonen, enten de holdes som matproduserende dyr eller kjæledyr.


dyreetikk.no © Torill Malmstrøm, design: Spindelvev web-design